Tomáš Džadoň
cv / contact / linkstexts / guestbook / verejný podstavec/ works 2000 - 2009
 

BOL SOM TU
DEINŠTALÁCIA PAMÄTNÍKA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY

Stretnutie 2. mája 2016
Lidické nám. 1, Košice

Pamätník ľudovej architektúry, Košice, foto: Viktor Petro
foto: Viktor Petro

(Košice, 26. apríl 2016) Pamätník ľudovej architektúry umelca Tomáša Džadoňa tvoria tri pôvodné drevené stodoly reprezentujúce vidiecku architektúru, ktorú autor umiestnil na strechu typického 13 poschodového paneláka na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Pamätník bol po dohode s obyvateľmi inštalovaný v septembri 2013, no po vypršaní pôvodnej dvojročnej zmluvy a opätovnom hlasovaní vlastníkov bytov o možnom predĺžení jeho existencie už nadpolovičnú väčšinu hlasov nezískal. Jeho deinštalácia preto prebehne v dňoch 3. - 5. mája 2016 a pri tejto príležitosti autor naplánoval i neformálne verejné stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 2. mája 2016 od 14 hod v neďalekom Bistre pod Vežiakom.

Pamätník ľudovej architektúry si za necelé tri roky získal značnú mediálnu pozornosť a široký spoločenský ohlas - mnohí sa cítia byť hrdí na to, že vznikol na Slovensku a cenia si ho ako jeden z mála príspevkov k súčasnému umeniu vo verejnom priestore, ktorý zarezonoval aj v európskom a svetovom kontexte, ďalší v ňom však nevidia nič zásadné a nedokázali sa stotožniť s jeho obsahom. Svojou existenciou otvoril viacero otázok týkajúcich sa verejného priestoru, úlohy súčasného umenia v ňom, či možnosti revidovania, vytvárania a formulovania novej tradície. Autor do jeho vzniku zapojil nielen množstvo spolupracovníkov, ale najmä samotných obyvateľov paneláka, ktorí o jeho existencii demokraticky hlasovali a stali sa jeho živým podstavcom. Autorský kolektív učebnice Literatúra IV. pre stredné školy zaradil Pamätník do kapitoly venovanej Socialistickému realizmu a žiaci sa majú pokúsiť o jeho interpretáciu.

V novembri 2012 sa za prenájom strechy pre Pamätník vyslovilo 36 zo 48 vlastníkov bytov paneláka na Lidickom nám. 1. V júli 2015 prebehlo hlasovanie opäť, tentokrát o predĺžení prenájmu strechy o ďalších 10 rokov. V tomto hlasovaní väčšinu potrebnú na predĺženie nájomnej zmluvy Pamätník nezískal. Zo 48 vlastníkov bytov sa "ZA" predĺženie zmluvy hlasovalo 20 vlastníkov, proti bolo 15 vlastníkov a 13 vlastníkov nehlasovalo. Projekt mal byť demontovaný do konca septembra 2015, ale vzhľadom na vyťaženosť jediného technicky vhodného žeriava Demag2000 a poveternostné podmienky bola deinštalácia odložená na jar 2016.

Počas hlasovania o budúcnosti projektu vznikali spontánne a na autorovi nezávislé skupinky ľudí, ktoré sa snažili vlastníkov presvedčiť, aby hlasovali za jeho zotrvanie, vznikla i občianska petícia. Do tohto sporu vstúpili aktívne aj predstavitelia mesta Košice, ktorí sa snažili prispieť k zachovaniu Pamätníka. Do konfliktu sa tu dostal verejný záujem a súkromný majetok - strecha, na ktorej Pamätník stojí je súkromným a výhradným vlastníctvom obyvateľov bytového domu. „(...) priestor pre diskusiu, konfrontácu, intrigy, pochybnosti atď., ktoré pri procese vznikajú medzi obyvateľmi, umelcom, politickými predstaviteľmi mesta a médiami, je rovnako pozoruhodný, ako samotná inštalácia. Nie sú vytesnené z hry, ale sú jej určujúcim štruktúrnym prvkom. A to i za cenu rizika, že projekt skončí. Priznanie antagonizmu namiesto vytvárania obrazu mikroutópií, v ktorých všetko funguje a všetci participujú, je kľúčové.“ píše kultúrna antropologička Ivana Rumanová.

V novembri 2015 umelec Tomáš Makara podal žiadosť o zápis Pamätníka ľudovej architektúry na zoznam kultúrnych pamiatok. Pamiatkový úrad so sídlom v Bratislave v januári 2016 rozhodol o zamietnutí žiadosti s odvôvodnením, že „drevené stodoly svojim situovaním na streche BD ani s jeho obyvateľmi netvoria žiadnu pamiatkovú hodnotu”.

Sídlisko Dargovských hrdinov sa nachádza na kopci v severovýchodnej časti mesta Košice. Výstavba sídliska začala v lete 1976. Dnes tu žije takmer 30.000 Košičanov v prevažne panelových domoch. Až 90 % plochy Košíc tvoria paneláky. Viac ako 55 % obyvateľov Slovenska žije v panelákoch.

Na deinštalácii Pamätníka sa finančne podieľa Creative Industry Košice a autor projektu, ktorý si na svoju časť berie spotrebný úver. O samotné drevenice prejavil záujem súkromný investor a plánuje ich prakticky využiť.

Základné informácie:

Pamätník ľudovej architektúry od výtvarníka Tomáša Džadoňa (1981) je situovaný v priestore sídliska Dargovských hrdinov (Furča) v Košiciach. Tri pôvodné drevené stodoly reprezentujú vidiecku architektúru, ktorú Džadoň umiestnil na strechu typického 13-poschodového paneláka. Pôvodné stodoly sú z roku 1902 (Párnica) a 1965 (Liptovská Teplička). Majú rozmery 8 × 7,5 × 8 m (Liptovská Teplička), 10 × 6,7 × 7,5 m (Párnica), 6,5 × 5,1 × 6,5 m (Párnica). Posadené sú na oceľových roštoch (HEA 160), kotvených do vertikálnych nosných stien bytového domu P1.14. Váha PĽA je cca 42 t. Celková zastavaná plocha 178 m2.

Realizácia pamätníka prebiehala v mesiacoch august – september 2013. Slávnostné otvorenie sa konalo 28. septembra 2013.

Stretnutie pri príležitosti deinštalácie sa odohrá 2. mája 2016 od 14 hod v Bistre pod Vežiakom, Lidické námestie, Košice - sídlisko Dargovských hrdinov. Na stretnutí sa bude mocť verejnosť stretnúť a pohovoriť s autorom, členmi tímu PĽA a ľudmi, ktorí na projekte spolupracovali a pomohli s jeho realizáciou.

Deinštalácia Pamätníka bude prebiehať v dňoch 3. - 5. mája 2016.

AKO SA TAM DOSTAŤ

Autobus: 15, zastávka Poliklinika Východ
Trolejbus: 71 a 72, zastávka Poliklinika Východ
Auto: 15 minút z historického centra, parkovanie na mieste

Kontakt:

Tomáš Džadoň / autor
tel.: +421 944 124 173
tel.: +420 731 577 153
tomasdzadon@gmail.com
www.tomasdzadon.com

Barbora Šedivá / členka de-realizačného tímu
tel. + 420 733 539 062
pla.kosice@gmail.com
http://pla.sk

Pamätník ľudovej architektúry na Facebook
Pamätník ľudovej architektúry BLOG
Press release Folk architecture monument
Info Folk Architecture monument


The Folk Architecture Monument by artist Tomáš Džadoň (1981) consists of three classic log cottages placed on the roof of a classic prefabricated 13-floor housing block in one of the largest housing estates, Dargovských hrdinov (locally dubbed the Furča), in Košice, Eastern Slovakia. The housing estate is situated on a hill, in the north-east part of the city. Its development started in 1976 and, today, its inhabitants number 30 000 people (12% of the city population), living mostly in the blocks of flats. The original three classic log cottages date from 1902 (Párnica) and 1965 (Liptovská Teplička). Their sizes are 8 × 7,5 × 8 m (Liptovská Teplička), 10 × 6,7 × 7,5 m (Párnica) and 6,5 × 5,1 × 6,5 m (Párnica). The loghouses are set on steel grids (HEA 160) and anchored to a vertical carrying wall of the housing block P1.14. Their combined weight is approximately 42 tons. The built up area is 178 m2. Installation took place from August – September 2013, and the openingceremony was on 28th September 2013.

HOW TO GET THERE
Bus: 15, stop Poliklinika Východ
Tram: 71 and 72, stop Poliklinika Východ
By car: 15 minutes from the city centre,
free parking


foto: Szaszák György


Pohľadnicový set (6ks A6) Pamätníka ľudovej architektúry si môžete zakúpiť za fixnú cenu 3,-Eur/ 80,-Kč na týchto miestach:
Postcard set can be purchased at:
Praha - Artmap shop, Školská 28, Praha 1
Brno - 4AM, Rosická 1 http://www.forum4am.cz/, Moravská galerie - Pražákúv palác http://www.moravska-galerie.cz/
Bratislava - Krokus galéria http://www.krokusgaleria.sk/, A4 http://www.a4.sk/, Slovenská národná galéria www.sng.sk
Žilina - kultúrne centrum Žilina Zárečie http://www.stanica.sk/
Banská Štiavnica - BANSKÁ ST A NICA
Košice - KOŠICE – Turizmus, Hlavná 59, Košice

alebo objednávajte na pla.kosice@gmail.com
order by email


Project partners: